ANBI


ANBI status maakt schenken en legateren aantrekkelijker.

Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer beschikt over de Culturele ANBI status, wij herhalen hier in het kort wat dit inhoudt en wat het voor u zou kunnen betekenen.

Wat is ANBI?

ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een door de belastingdienst toegekend “label” voor goede doelen instellingen, culturele instellingen, etc. In ieder geval instellingen met een ideële doelstelling en niet gericht op winst maken.

Belastingvoordeel

De schenkers aan ANBI’s en de ANBI’s zelf genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting van de schenkers. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer is ook een ANBI instelling

Het zal u wellicht bekend zijn dat wij financieel heel scherp moeten laveren tussen kosten en opbrengsten. Wij moeten veel moeite doen om de eindjes rond te krijgen. De gemeentelijke ondersteuning (subsidie) wordt al enige tijd elk jaar minder en dat betekent ook ieder jaar minder kunnen doen.

Schenken en/of nalaten: steun behoud van het cultureel erfgoed.

Als u er voor voelt om de Stichting fiscaal gunstig te steunen, dan kunt u dit doen d.m.v. een schenking of een bedrag van uw toekomstige nalatenschap legateren aan het museum. Dat laatste geschiedt ook wel in natura, wij ontvangen wel eens museale objecten.

Het bestuur, vrijwilligers en de vrienden van de Stichting zullen erg dankbaar zijn voor elke vorm van financiële ondersteuning die zij ontvangen.

Als u meer informatie wenst over schenken en legateren, dan kunt u contact opnemen met Johan Kielman.

Zie hier voor het financieel overzicht 2019