Museum

Een rondleiding

De permanente expositie op de werf toont u hoe een schip in vroeger tijden werd gebouwd.

Aan de hand van tekstborden, geluiden en werktuigen kunt u dit proces volledig volgen. Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe zwaar het is om de slingerpons en beweging te krijgen of aan het grote wiel van de spantenbuiger te draaien.