Sponsoren en donateurs

Sponsoring


Er bestaan diverse mogelijkheden tot (projectmatige) ondersteuning bij de ontwikkeling en instandhouding van de Historische Scheepswerf. Informatie over de mogelijkheden zal het bestuur U graag verstrekken.

Donateurs en sponsors ontvangen een uitnodiging tot bijwonen van activiteiten zoals demonstraties, exposities en andere bijeenkomsten.

Historische Scheepswerf Wolthuis beschikt over de Culturele ANBI status (meer weten klik hier)

Donateur

Door € 25,00 over te maken op ons bankrekeningnummer NL 76 ABNA 0553 339 184 t.n.v Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer (SHSHS) te Hoogezand bent U donateur !
Met uw bijdrage steunt u:
* het historisch en maritiem-culturele erfgoed in Hoogezand-Sappemeer;
* het organiseren van evenementen, voordrachten, exposities en demonstraties van vroegere en hedendaagse scheepsbouwmethodes;
* de ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve trekpleister in deze gemeente;
* de start van een opleidings- en werkgelegenheidproject voor scheepsbouw, houtbewerking en restauratie-vaardigheden;
* u ontvangt elk jaar gratis de uitgave van Werftijding.Opgave aan ons postadres: Jan Sangerslaan 14 9601 BA Hoogezand.

Gaarne met vermelding van: jaarlijks tot opzegging / eenmalig.