Hoogezand-Sappemeer

Wat en hoe

HISTORISCHE LOKATIE
De oude werflocatie op de hoek van het Borgercompagniesterdiep en de Noorderstraat in Sappemeer is met recht een historische plaats, waar sinds het einde van de 17de eeuw achtereenvolgens door de families Raad, Mulder, Berg, Smit en Wolthuis vele honderden houten en stalen schuiten, smakken, pramen, tasken, tjalken, schoeners en bolschepen werden gebouwd en gerepareerd.

Het is ook de enige overgebleven, nog herkenbare werflocatie in de veenkoloniën. De eerste bekende scheepsbouwer op deze plaats was Jan Oomkes Raad. Hij bouwde er tussen 1705 en 1739 verscheidene snabben en tasken, kleine houten vaartuigen, hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van turf. Toen Jacobus Franciscus Smit, de oudste broer van Ferus Smit (waarnaar de tegenwoordige werf in Westerbroek is vernoemd), in 1905 de werf te Sappemeer overnam, hadden ijzer en staal reeds hun intrede in de scheepsbouw gedaan.

De werf is reeds sinds 1922 in bezit van dezelfde familie Wolthuis, waardoor niet alleen de gereedschappen en machines, maar ook zeer interessante documenten en foto’s bewaard zijn gebleven. Door de kleinschaligheid zijn er sinds de jaren 1920 niet veel veranderingen doorgevoerd. De machines uit begin twintigste eeuw staan er nog, waaronder een knipschaar, ponsmachine, drukker en spantenbuiger.
DOELSTELLING

Het belangrijkste doel ten aanzien van de werf is deze te behouden voor de toekomst. Het gaat om het behouden van de cultuurhistorische waarde. Om deze waarde te kunnen behouden, is het in eerste instantie ‘een must’ om de gebouwen en het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke en traditionele staat te houden dan wel terug te brengen.

G E B R U I K
Een eenmaal in de oorspronkelijke staat teruggebrachte historische scheepswerf moet in deze staat ook voor de toekomst behouden blijven. De wens is om de werf te laten functioneren als een ‘werkende werf’. Op de werf kunnen dan weer traditionale karakteristieke geklonken stalen schepen worden gerestaureerd. Indien mogelijk worden leerlingen in opleiding ingeschakeld voor de restauratiewerkzaamheden, waardoor het scheepsambacht ook voor de toekomst behouden blijft.
Naast het realiseren van een werkende werf is het creëren van een ‘informatieve en educatieve werf’ voor een breed publiek een nadrukkelijke wens. De werf is een bestaand Rijksmonument dat door iedereen bezocht moet kunnen worden.

K A R A K T E R
Uitgangspunt is de werf in haar historische situatie te herstellen. Het realiseren van een informele en eenvoudige inrichting van de gebouwen past in de sfeer van het gebouw. Het karakter van het buitenterrein moet informeel, robuust en degelijk zijn. Een echte werkplaats!

ORGANISATIE

De organisatie bestaat louter uit vrijwilligers. Van bestuur tot kantinebeheer. Van gids tot klinker.

LEES MEER


Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer