Hoogezand-Sappemeer

Organisatie

De organisatie bestaat louter uit vrijwilligers. Van bestuur tot kantinebeheer. Van gids tot klinker.Voor een uitgebreid overzicht van de organisatie klik hier.Maar we hebben ook altijd weer nieuwe vrijwilligers nodig

VRIJWILLIGER WORDEN
Als een belangstellende bezoeker of een toevallige passant op een willekeurige dinsdag of donderdag de hellingloods betreed, zal hij de mensen van de vrijwilligersgroep tegenkomen. Merendeels mannen van, laten we zeggen, tussen de 45 en 75 jaar oud. Hij zal zien hoe de vrijwillige smid het smidsvuur aanjaagt, andere vrijwilligers zijn aan het boren, knippen, slijpen, zagen, lassen. Twee man zijn bezig om de lieren een opknapbeurt te geven en iemand restaureert de authentieke ruitjesdeur van het – ook al historisch – werfkantoortje.
Onder de bewonderende blik van deze bezoeker zet de afschrijver op de spantenvloer de lijnen uit voor een te restaureren historisch motorscheepje. Want wij willen de oude ambachtelijke technieken bewaren. Als waardevol cultureel erfgoed, kenmerkend voor Hoogezand-Sappemeer.
In de timmerloods wordt gepast en gemeten, gezaagd en geschaafd: het motorhuisje buiten bij de dwarshelling moet weer opgebouwd worden.
De vrijwillige timmerman is bezig met een bijzonder klusje: de restauratie van een oud weidemolentje; en zijn collega werkt aan een ‘spoedorder’: plankjes uitzagen, bestemd voor een vriendelijke buurtbewoner die er nestkastjes van wil maken: “most mie ze nait te duur moaken!” had de man nog gezegd.
De voertaal op de werf is naar believen Gronings en Nederlands. Tegen 10.00 uur en om half drie ‘s middags duikt de vaste vrijwillige koffiezetter het bezoekerscentrum in en zet de koffie en de bekers klaar. Nadat hij even later met drie of vier forse halen de scheepsbel heeft geluid, lopen de werkplaatsen leeg en schuiven pakweg elf of meer vrijwilligers aan de stamtafel voor de koffie met koek. “Doar binn’n we ook wel aan tou”, roept altijd wel iemand. Een vrouwelijke vrijwilliger houdt een oogje in het zeil en roept iets over voeten vegen en opruimen.
Tussendoor vindt werkoverleg plaats, waarbij persoonlijke belevenissen en (andermans) eigenaardigheden worden afgewisseld met plannen, ideeӫn en adviezen over ‘wie doet wat, hoe, waar en wanneer’.

Bij het verlaten van het werfterrein blijft de belangstellende bezoeker nog even staan kijken bij de werkzaamheden op de dwarshelling. Daar tillen stoere vrijwilligers juist een lorrie op een van de hellingbanen. Met behulp van takels en dommekrachten. Dat wel.

Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer. Secr.: Jan Sangerslaan 14, Hoogezand. Telefoon 0598 395676 of 321030. Email: post@historischescheepswerf.nl
Website: www.historischescheepswerf.nl – Werfadres: Noorderstraat 308, Sappemeer.
Ook belangstelling? Bezoek en kennismaking of aanmelding: dinsdag en donderdag, vragen naar Bram Blaak, tel.: 0598 321030 of 06 24964841, e-mail: a.blaak2@kpnplanet.nl