Sponsoren en donateurs

Steun het voortbestaan van de

Wordt donateur!

En maak € 25,00 over op bankrekeningnummer NL 76 ABNA 0553 3391 84 van de Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer.

Vermeldt hierbij of uw bijdrage geldt: “jaarlijks tot opzegging” of als een “eenmalige gift”.

Met dank aan  .  .  .  .  :