Helling

De dwarshelling is gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Schepen worden hier dwarsscheeps uit het water getrokken om te worden onderhouden en gerepareerd.