De werf heeft een opdracht ontvangen voor de restauratie en het weer vaarklaar maken van een Akerboom bakdekkruiser, gebouwd in 1935.

De opdracht omvat de restauratie van het casco, de betimmering en het inbouwen van een motor.

Het jacht wordt teruggebracht in de staat van de dertiger jaren van de vorige eeuw, met een open kuip en een eenvoudige accomodatie in het voorschip.