Tijdens een ‘Schipperscafé’ bij de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer gaf Goff Miedema een lezing over Scheepsbouw en de Tweede Wereldoorlog. 

Voor zo’n 70 aanwezige personen vertelde hij over de 25 in Hoogezand gebouwde coasters die een belangrijke rol vervulden bij ‘Operatie Dynamo’. Dat betrof een grootse evacuatie nabij de stranden van Duinkerken en De Panne in mei/juni 1940 van rond de 350.000 Engelse en Franse soldaten. De 24 coasters uit Hoogezand hebben samen rond 18.500 soldaten veilig weten over te brengen naar Engeland. Sommige schepen hebben wel vier tot zes keer de oversteek weten te maken, enkele schepen konden de oversteek niet zo vaak maken, omdat ze tot zinken werden gebracht door de Duitsers. Bij ‘Operatie Dynamo’ zijn in totaal zeven schepen gezonken.  De 24 coasters werden ruim voor aanvang van de oorlog in Hoogezand gebouwd.

In het tweede deel van de presentatie vertelde Miedema over schepen die tijdens de oorlog werden gebouwd in Hoogezand. Dit betrof schepen die voor de Duitsers werden gebouwd. Uit een register blijkt dat in Hoogezand door tien werven rond 30 schepen werden gebouwd voor de bezetter. Het ging om landingsvaartuigen, kanonneerboten en mijnenleggers. In 1948 hebben diverse werfeigenaren verantwoording moeten afleggen voor het Groninger Tribunaal. Allen werden bestraft en verbeurdverklaring van 100 tot 10.000 gulden. De hoogte van het bedrag werd mede bepaald door de mate en intensiteit waarmee men met de Duitsers had samengewerkt. Voor velen van de aanwezigen was de betrokkenheid van Hoogezandster Coasters bij de evacuatie uit Duinkerken en de bouw van oorlogsschepen op werven in Hoogezand een onbekend stukje geschiedenis.