Schipperscafé

Vrijdag 31 mei a.s. hebben we weer ons maandelijkse Schipperscafé. De heer Age Veldboom, oprichter van het Skûtsjemuseum in Eernewoude, houdt een diapresentatie met als onderwerp “Skûtsjevaart vroeger en nu”. Hij vergelijkt het vroegere beroepsmatige en vaak in armoede varen met de skûtsjezeilwedstrijden van tegenwoordig. De oude vrachtschepen zijn nu echte wedstrijdschepen geworden. Ook beschrijft hij de restauratie van het in 1922 door Wolthuis gebouwde skûtsje “Risico”. Het schip werd gebouwd voor turfschipper Fedde van der Feen in Oudebildtzijl. Na meerdere eigenaren en verbouwingen is het schip geschonken aan het Skûtsjemuseum, nadat ze door Talsma Shipyards in Franeker weer in de originele staat was teruggebracht.

Wij nodigen u van harte uit deze, ongetwijfeld interessante, lezing bij te wonen.

De aanvang is om 14:30 uur en de toegang is gratis.