Naast dat er gewerkt wordt op de werf, is de hele werf ook in gebruik als museum. In de timmerloods is een gedeelte van de collectie gereedschappen uitgestald in vitrinekasten.

Gereedschappen hangen aan de wand en ook op de werkvloer zelf zijn de diverse gereedschappen en machines te bekijken.

In de hellingschuur zijn de originele gereedschappen en machines te zien op de plek waar ze ook gebruikt worden of waar ze gebruikt werden.

Op dinsdag en donderdag wordt er gewerkt op de werf, maar deze bedrijvigheid staat een museumbezoek zeker niet in de weg. Voor de beleving van de historische werf heeft dit juist een toegevoegde waarde.

Op de expositiezolder is een blijvende expositie ingericht over de geschiedenis van de scheepsbouw.

In het bezoekerscentrum is aanvullende documentatie te vinden.