De collectie bevindt zich op de werf, op de expositiezolder, in de hellingschuur en timmerloods en bij de scheepshelling en bevat nagenoeg de volledige inventaris aan gereedschappen, machines en documentatie die behoord hebben tot de scheepswerf Wolthuis. Zij geven een tijdsbeeld van rond 1900, met aanpassingen tot 1970. Het is een beeld van een kleinschalig familiebedrijf zonder al te veel moderne aanpassingen.

Permanente expositie

In het museum is een permanente expositie te zien van deze originele historische gereedschappen en machines.

Daarnaast is op de expositiezolder en in het bezoekerscentrum aanvullende informatie en
documentatie te vinden.

Als het mogelijk is vinden er tijdens het museumbezoek demonstraties plaats van de oude machines en ambachten.
Voor kinderen is het dan vaak mogelijk hier een handje bij te helpen.

Met behulp van de multimediatour kan men zelf het museum bezichtigen. Deze mediatour is op de eigen smartphone te verkrijgen door middel van een QR code.

Tijdelijke expositie

Naast de permanente expositie worden er ook tijdelijke exposities ingericht, gericht op een specifiek thema.
Op dit moment is er geen tijdelijke expositie.

Bezoekerscentrum

Een onderdeel van het museum is het bezoekers- en informatiecentrum, waarin met behulp van computer, film en andere media informatie is te vinden over de scheepsbouw en scheepvaart.