De Stichting Historische Scheepswerf Hoogezand-Sappemeer zoekt sponsoren voor de Historische Scheepswerf Wolthuis te Sappemeer.                                                             

De werf, uit 1690, is het enige overgebleven authentieke voorbeeld van de ambachtelijke scheepsbouw in de provincie Groningen. Voor een gezonde exploitatie is de stichting, naast de inkomsten uit restauratiewerkzaamheden, afhankelijk van subsidies en giften van donateurs en sponsoren.

Sponsoren kunnen o.a. gratis bezoeken aan de werf brengen met personeel en relaties.  Ze krijgen naamsvermelding op de website, op het sponsorbord op de werf en in de jaarlijkse uitgave van “Werftijding”.

De werf heeft een representatieve ruimte voor ontvangsten, presentaties, meetings, enz., uitgerust met geluids- en beeldtechniek.

Er zijn kleine horecafaciliteiten aanwezig. In meer uitgebreide horecadiensten kan op verzoek worden voorzien.

De stichting heeft de status van Culturele ANBI, wat inhoudt dat particulieren hun gift met 25% mogen verhogen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen hun belastingaftrek met 50% verhogen.

De Historische Scheepswerf Wolthuis leunt op twee pijlers, te weten:

  • het museum, waar bezoekers aan de hand van oude machines en gereedschappen en beelden en geluiden het scheepsbouwproces in vroegere tijden kunnen ervaren.
  • de werkende werf, waar restauratiewerkzaamheden vóór en aan veelal historische vaartuigen worden uitgevoerd.

De werf beschikt over een aantal vrijwilligers, die hun sporen hebben verdiend in de scheeps- en utiliteitsbouw. Al deze vrijwilligers zijn inmiddels uitgetreden uit het arbeidsproces maar voelen zich nog fit genoeg om bij te dragen aan het in werking houden van de Historische Scheepswerf Wolthuis. Het werken met de veelal méér dan honderdjarige machines is hen niet vreemd, maar er staat ook een modern machinepark tot hun beschikking.

Bent u mét ons van mening, dat dit unieke bedrijfscomplex behouden moet blijven en wilt u ons daarbij steunen, neem dan contact op voor nadere informatie.

E-mail : info@historischescheepswerf.nl

Tel       : 06 23459827